General Data Protection Regulation

Dataskydd

General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Tillit, transparens och trygghet är enormt viktigt för oss på IWG. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

I enlighet med GDPR har du som kund till IWG ett antal rättigheter. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har alltid rättat få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och få vissa uppgifter borttagna ur våra system. Du kan närsomhelst be att dina uppgifter raderas.

Hantering av dina personuppgifter hos IWG

Vi lagrar och hanterar uppgifter om namn, e-post, telefon. Vi använder dessa uppgifter för att kunna skicka ut information om erbjudanden, tips och evenemang. Endast anställda på IWG brukar dina personuppgifter och vi säljer aldrig dina uppgifter till andra företag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör. 

Skulle ändringar eller uppdateringar göras om hanteringen av dina personuppgifter kommer det att publiceras på www.iwg.se

Arrangemang för skydd om personuppgifter

IWG har ett gemensamt ansvar med leverantör av IT tjänster att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och kor­rekt och sätt. Frågor om behandling av personuppgifter kontakta oss för mer info hello@iwgroup.se